Custom image

Distinguished Pass outs

LIST OF TOPPERS IN CBSE EXAM NAME OF REGION / KV: DHAR
MARKS OUT OF 500
LIST OF 5 TOPPERS CLASS: X (five main subjects only Eng, Hin/Sans, Mat. Sci. & SST)
Position NAME OF KV NAME OF STUDENT CGPA
1

DHAR

Darmesh Rathor

9.8
2

DHAR

Abuzar Gaffari 9.8
3

DHAR

Harshita Ved

9.6
4

DHAR

Paridhi Jain 9.6
5

DHAR

Prachi Solanki 9.6

ANALYSIS OF CBSE RESULT MARKS OUT OF 500
LIST OF 5 TOPPERS CLASS: XII SCIENCE STREAM
Position

NAME OF KV

NAME OF STUDENT

MARKS OBTAINED

MARKS IN %

1

DHAR

Ankit Paliwal
462 92.40
2

DHAR


Akshay Thawre, Rahul Damke
430 86.00
3

DHAR

Palak Rawat
424 84.80
4

DHAR

Anjali Mishra,Sumukh Iyengar
421 84.20
5

DHAR

Jyoti Shukla
406 81.20
ANALYSIS OF CBSE RESULT MARKS OUT OF 500
LIST OF 5 TOPPERS CLASS: XII COMMERCE STREAM
Position

NAME OF KV

NAME OF STUDENT

MARKS OBTAINED

MARKS IN %

1

DHAR

Anagha Purandare
471 94.20
2

DHAR

Palash Dubey
366 73.20
3

DHAR

Divya Malviya
356 71.20
4

DHAR

Milind Mishra
354 70.80
5

DHAR

Sonakshi Joshi
349 69.80

DISTINGUISHED PASS OUT(2010-11)

LIST OF TOPPERS IN CBSE EXAM NAME OF REGION / KV: DHAR

MARKS OUT OF 500

LIST OF 5 TOPPERS CLASS: X (five main subjects only Eng, Hin/Sans, Mat. Sci. & SST)

Position

NAME OF KV

NAME OF STUDENT

CGPA

1

DHAR

NAINY SHARMA

10

2

DHAR

YASHDEEP WAGH

10

3

DHAR

PARIMITA VIJAYVARGIYA

9.6

4

DHAR

GARIMA PANDEY

9.6

5

DHAR

SALONI MAHESHWRI

9.4

ANALYSIS OF CBSE RESULT MARKS OUT OF 500

LIST OF 5 TOPPERS CLASS: XII SCIENCE STREAM

Position

NAME OF KV

NAME OF STUDENT

MARKS OBTAINED

MARKS IN %

1

DHAR

PAYAL BORDIYA

446

89.2

2

DHAR

NEHA MALANI

426

85.2

3

DHAR

CHARCHIT BAURASI

402

80.4

4

DHAR

GAURAV SOLANKI

400

80

5

DHAR

YASH SHARMA

399

79.8

ANALYSIS OF CBSE RESULT MARKS OUT OF 500

LIST OF 5 TOPPERS CLASS: XII COMMERCE STREAM

Position

NAME OF KV

NAME OF STUDENT

MARKS OBTAINED

MARKS IN %

1

DHAR

GOURAV JOSHI

389

77.80

2

DHAR

AAYUSH GANDHI

379

75.8

3

DHAR

DEEPAK BHANDARI

369

72.8

4

DHAR

GARGI SHRIMAL

364

72.8

5

DHAR

BHARTI NAGAR

360

72